Onze schoolvisie inzake GOK

 

Er is niets zo mooi als kinderen leren lezen, schrijven, de wereld te laten ontdekken en ze te helpen een eigen weg te zoeken. Voor een leerkracht is het fantastisch om de verbazing in de ogen van een kind te zien wanneer het iets nieuws heeft ontdekt. Deze verbazing willen wij in de ogen van elk kind zien.
Het is echter enerzijds zo dat de maatschappelijke omstandigheden waarin kinderen opgroeien vaak een grote invloed hebben op hun schoolprestaties en schoolloopbaan. Een bepaalde sociale, economische of culturele achtergrond kan betekenen dat een kind bij de start in het basisonderwijs al achterloopt op andere kinderen en daardoor gedemotiveerd raakt.
Anderzijds kunnen er ook problemen ontstaan bij kinderen waarbij de thuissituatie het wel toelaat om zich volledig te ontplooien. Ook deze kinderen betrekken wij in ons gelijke onderwijskansenbeleid.
Alle leerlingen die het risico lopen achterop te raken, hebben dus extra zorg en aandacht nodig. Wij trachten om onderwijs op maat te maken voor elk kind.
Om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden leggen wij het accent op het vroegtijdig opsporen en aanpakken van problemen. Op een doeltreffende manier proberen wij deze moeilijkheden te detecteren door gebruik te maken van een efficiënt digitaal kindvolgsysteem. Een kindvolgsysteem dat opgestart wordt in de eerste kleuterklas en tot in de zesde klas gebruikt wordt.
Niet enkel de cognitieve ontwikkelingen van de kinderen zijn hier belangrijk, ook met betrokkenheid en welbevinden wordt rekening gehouden. Alle kinderen moeten zich immers goed voelen in onze school! We doen dit in onze school door in de klassen gebruik te maken van uiteenlopende werkvormen die kinderen toelaten om te werken op hun eigen niveau. Op deze manier worden ze ook gemotiveerd om nieuwe en moeilijkere uitdagingen aan te gaan.
Alle leerkrachten van ons team willen gelijke onderwijskansen scheppen voor alle kinderen. Door het volgen van nascholingen wordt de competentie van de leerkrachten verhoogd en blijven wij op de hoogte van de nieuwste onderwijsstromingen. Nieuwe en interessante ervaringen trachten de leerkrachten dan toe te passen in de dagelijkse klaspraktijk.
Werken aan gelijke onderwijskansen is dus een zeer belangrijke opdracht voor onze school. Kansen bieden aan elke leerling om tot maximale ontplooiing te komen, behoort tot een van de grootste uitdagingen van onze school.

 

Wij, als schoolteam, staan hier dan ook garant voor!

 

DEZE VISIETEKST DOWNLOADEN ---> Download